Idres gebruikersvoorwaarden

Onderstaande regels gelden voor het gebruik van Idres en de bij Idres aangesloten (premium) websites.

 1. Geef je artikel een pakkende kop.
 2. Zorg voor relevante inhoud. Je artikel moet passen bij de door jou gekozen categorie.
 3. Plaats maximaal 3 links in je artikel.
 4. Lever artikelen zonder taal- en typefouten aan.
 5. Je mag geen erotische-, gok- en/of medicijn gerelateerde artikelen plaatsen of artikelen waarin bij wet verboden of verdachte objecten en/of diensten worden aangeboden.
 6. Je mag geen links plaatsen naar erotische-, gok- en/of medicijn gerelateerde websites of websites waarin bij wet verboden of verdachte objecten en/of diensten worden aangeboden.
 7. Je mag geen kwetsende artikelen plaatsen.
 8. Er mogen geen scripts in artikelen worden geplaatst (bijvoorbeeld via HTML).
 9. Niet verbruikte artikel plaatsingen worden niet meegenomen naar een volgende periode.
 10. Alleen Nederlandstalige - volledig uniek geschreven - artikelen mogen worden geplaatst. Zodra wij constateren dat er sprake is van duplicate content wordt het artikel verwijderd. Ook gedeeltes van een artikel hergebruiken voor een ander artikel is niet toegestaan.
 11. Je artikel moet minimaal 500 tekens bevatten.
 12. Je mag artikelen niet dubbel plaatsen.
 13. Keywordstuffing (herhalen of opsommen van dezelfde woorden) is niet toegestaan.
 14. Het verstrekken van je inloggegevens aan derden is niet toegestaan.
 15. Je mag geen artikelen plaatsen die inbreuk maken op (intellectuele eigendoms) rechten van derden. Bij plaatsing komt het eigendoms recht bij Idres te liggen.
 16. Idres behoudt zich het recht voor om je account (zonder restitutie) op te heffen of te schorsen en/of artikelen te verwijderen indien:
  • Je e-mail adres niet werkt/niet up-to-date is
  • Je misbruik maakt onze dienst
  • Je een of meerdere gebruikersvoorwaarden overtreedt
  • Je artikelen leiden tot klachten van andere gebruikers
 17. Idres behoudt zich het recht voor om het geplaatste artikel te wijzigen en/of in een andere categorie en/of website te plaatsen bijvoorbeeld bij het toevoegen en verbeteren van functionaliteiten of wanneer de kwaliteit van de websites en categorieën verbeterd moet worden.
 18. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vallen alle overeenkomsten waarop deze Gebruikersvoorwaarden van toepassing zijn onder Nederlands recht.
 19. Idres heeft het recht om wijzigingen in deze Gebruikersvoorwaarden aan te brengen.
 20. De manier waarop wij omgaan met de door jou verstrekte persoonsgegevens is vastgelegd in een Privacyverklaring. Daarin staat ons cookiebeleid.